Projektleírás

Az elvégzett tevékenységek rövid bemutatása megtekinthető itt.

Projektünk a 2012 őszén, Budapesten szervezett partnerkereső szemináriumon körvonalazódott. A partneriskolák képviselői saját ötleteikkel érkeztek a szemináriumra, melyek mindegyikét érdemesnek tartottuk arra, hogy az együttműködés során megvalósítsuk.
Elsődleges célként azt tűztük ki, hogy a tanulókat igyekszünk felkészíteni az új évszázad kihívásaira.: ezért is választottuk a projekt címéül 'Recept a 21 századi élethez'.
Hét közösen feldolgozandó témakört jelöltünk meg, lehetőséget adva a partnereknek saját elképzeléseik megvalósítására is. A fő területek és a koordinálásukért felelős országok a következők voltak:
  • Egészség és táplálkozás – Magyarország
  • Hagyományos nemzeti receptek – Ciprus
  • Iskolakertek – Anglia
  • Tanulási stratégiák – Norvégia
  • Mindennapi hőseink – Csehország
  • Nemzeti sportok, szabadtéri játékok – Németország
  • A víz jelentősége – Szlovénia
Az együttes munkát SWOT analízissel kezdtük, illetve prezentációkat készítettünk országainkról, városainkról, iskoláinkról. Online országismereti kvíz összeállításával és megoldásával bizonyították a tanulók, mennyire ismerik a partnerek országait, valamint kaptak lehetőséget tudásuk bővítésére, megosztására.
Az első találkozóra Magyarországon került sor, ahol konkretizáltuk a következő, csehországi találkozóig elvégzendő feladatokat. A magyar partner irányításával online kérdőívet alkottunk annak feltárására, hogy mi a kapcsolat a táplálkozás és az egészség között. A válaszok megerősítették, hogy az egészségügyi problémák okai között szerepelhetnek az egészségtelen ételek és rossz táplálkozási szokások. Gyümölcsnapot és Egészséges Táplálkozás Napját tartottunk, hogy hangsúlyozzuk az egészséges ételek fogyasztásának fontosságát. Szakácskönyvet készítettünk nemzeti ételeink és azok egészségesebb változatainak receptjeivel, ciprusi partnereink igazán látványos kiadványt szerkesztettek.
A fő témakörök mellett számos tevékenység színesítette együttműködésünket. Ilyen volt többek között a projektet szimbolizáló logók és kabalafigurák készítése, melyek közül választásunk végül a norvég logóra és a szlovén kabalára esett. A Hőseink témakörben a morális értékekre helyeztük a hangsúlyt. Olyan példaképeket kerestünk, akiket mindennapi életünkben tisztelhetünk, követhetünk. Rajzok, prezentációk, fogalmazások, interjúk készültek, melyeket a cseh partner fűzött össze.. A cseh találkozó egyik szegmense volt annak előkészítése, hogy a különböző helyszíneken hogyan lehet iskolakertet létrehozni. A kertek kialakítása és gondozása nagyon népszerűnek bizonyult minden iskolában, melyet tanúsítanak az angolok által összeállított fotóalbum képei is. A kertészkedés témakörében különböző tanulási stratégiákat is alkalmaztunk, melyek leírásait a norvégok összegezték. Az angliai találkozón értékeltük a projekt első évét.
A biztonságos internethasználat kulcsszerepet játszott a projektben. Szakembereket hívtunk, prezentációkat készítettünk, hogy felhívjuk a figyelmet az új technológiák használatában rejlő lehetőségekre és kockázatokra. Online felméréseket végeztünk a tanulók internet-használati szokásairól.
A ciprusi találkozón a helyi diákokkal közösen főzőversenyen és gasztronómiai vetélkedőn vettünk részt. A sporttal és táplálkozással kapcsolatos szavakból és kifejezésekből hétnyelvű hangos-képes szótárt készítettünk. A sportolást Sportnap és Mozgásos Játékok Napja rendezésével is népszerűsítettük. Nemzeti sportjainkról prezentációkat készítettünk. Az egyes országokban kedvelt szabadtéri játékokat tanítottunk és tanultunk az egymásnak elküldött videók segítségével. A német kollégák prezentációban örökítették meg a legélvezetesebb pillanatokat. A német találkozón bepillantást nyerhettünk a kineziológia osztálytermi alkalmazásába.
A víz a művészetekben témakört változatos módon dolgoztuk fel: rajzok, festmények, előadások, versek, táncok születtek. A tanulók kísérleteket végeztek, osztották meg ötleteiket, hogyan spórolhatunk a vízzel, prezentációkat készítettek a víz jelentőségéről.
A szlovéniai találkozóra utazott a legtöbb diák. Ennek köszönhetően itt érvényesült leginkább a Comenius program lényege: az európaiság. A vízzel kapcsolatos feladatok is itt összpontosultak: víztisztaság-vizsgálat, látogatás a szennyvíztelepre, pisztrángtelepre, feladatlap kitöltése.
A projektet záró találkozóra Norvégiában került sor. Megelégedéssel értékeltük az elért eredményeket. Egyetértettünk abban, hogy a program kiváló lehetőséget biztosított tapasztalataink, pedagógiai módszereink, esetleges nehézségeink megosztására, miközben baráti kapcsolatok is szövődtek. Annak tudata, hogy hasonló kihívásokkal nézünk szembe, csak erősíti a közöttünk lévő bizalmat és barátságot.